ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Последни новини

ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА ВЪРШЕЦ ПРЕДСТАВИХА НА МЕЖДУНАРОДНА ТУРИСТИЧЕСКА БОРСА
Община Вършец взе участие в XVI–то Международно туристическо изложение „Културен туризъм-2019“, което се проведе в Двореца на културата и спорта „Васил Левски“ в старопрестолния град Велико Търново. Десетки общини и музеи от страната, посолствата на Азербайджан, Виетнам, Индонезия, Палестина, Република Южна Африка, Китайският културен център, туристическият информационен център от ...  прочети всичко

24.04.2019 г.


КУЛТУРЕН АФИШ
ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ

27 април /събота/
18.30 ч. - Театрална постановка на театрална формация „Медека“ - гр. Вършец - „Анна Бижуто“ от Марк Камолети.
Място: НЧ "Христо Ботев - 1900" - гр. Вършец.
Вход свободен.

28 май /неделя/
11.00 ч. - Великден - народно веселие на централния градски площад, с участието на ученически ...  прочети всичко

23.04.2019 г.

СТАРТИРАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ e-MS code: ROBG-471 „НОВИ ДЕСТИНАЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ ТУРИЗЪМ“
На 22 април 2019 г., от 10 ч. в сградата на секция «История-Археология» на Музей Олтения – гр. Крайова се проведе стартиращата конференция по проект „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, код на проекта ROBG -471.

Конференцията беше открита от г-н Флорин Ридике – директор на Музей Олтения и помощник-ръководител на проекта. Приветствия към участниците в събитието поднесоха ...  прочети всичко

23.04.2019 г.

КРАСИВА И ПЪСТРА ЦВЕТНИЦА ОТПРАЗНУВАХА ВЪВ ВЪРШЕЦ
Цветница или Връбница е празник на пробуждането на пролетта, празник на всички, които носят имена на цветя и дървета. Посветен е на тържественото посрещане на Исус Христос в Йерусалим с маслинови и лаврови клонки. Цветница се отбелязва не само в православната, но и в католическата, и протестантската църква.

Във Вършец празникът започна с тържествена литургия в храм „Св. ...  прочети всичко

22.04.2019 г.

  Виж всички новини

Последни обяви

ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната ...  прочети всичко
ПРОТОКОЛ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ПО ЧЛ.37И ОТ ЗСПЗЗ - 18.04.2019 Г.
Днес, 12.03.2019 г., от 14.00 ч., в заседателната зала в сградата на Общинска администрация, гр. Вършец, в изпълнение на Заповед № 87/11.03.2019 г. на Кмета на Община Вършец, при спазване разпоредбите на чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, чл. 100, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, чл. 42, ал. 6, т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, чл. 16, ал. 2 от Наредба за ...  прочети всичко
СЪОБЩЕНИЕ
относно избори за членове на Европейския парламент
Във връзка с насрочените на 26 май 2019 г.избори за членове на Европейския парламент от Република България, общинска администрация Вършец уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината, както следва:

1. Гражданин на друга държава -членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя ...  прочети всичко
АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ЗАПОЧВА ПРИЕМА НА УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
От 15 април 2019 г. Агенцията по заетостта започва приема на уведомления от работодатели в изпълнение на Закона за хората с увреждания (ЗХУ). Фирмите и организациите, които имат ангажимент да изпълнят квотата по чл. 38, ал.1 от ЗХУ и не са включили в дейността си определения брой хора с трайни увреждания според новите изисквания на Закона, могат да използват посредничеството на АЗ при ...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 54 от извънредно заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 18.04.2019 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет - Вършец на 18.04.2019 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 3 от м. март 2019 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


   Културен календар на община Вършец за 2019 г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.

   Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец

   РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ

Декларации за ТБО 2019

©2008 Община ВЪРШЕЦ