Последни новини


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ, ПО ПОВОД 15-И СЕПТЕМВРИ
Уважаеми учители, скъпи ученици,

15-и септември винаги е бил вълнуващ ден за нашия народ. Защото знанието, още от епохата на Възраждането, се е приемало за свещено и важно. И макар днес да живеем във времена, в които информацията стига много по-бързо до нас, то онова особено чувство на почит към книгата, към словото, ...прочети всичко

15.09.2022 г.СЪОБЩЕНИЕ във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.
Уважаеми Съграждани,
Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. ви уведомяване, че в периода от 12.09.22 г. до 18.09.22 г., на първия етаж в сградата на Общинска администрация Вършец ще бъде поставена машина за демонстрационно гласуване с инсталирана демоверсия на електронна ...прочети всичко

12.09.2022 г.Община Вършец се включва в кампанията „Да изчистим България заедно“
За 10-та поредна година „Да изчистим България заедно” ще обедини институции, неправителствени и бизнес организации и доброволци в името на каузата за по-чиста околна среда. Кампанията, която е част от проекта на bTV Media Group „ДОБРИЯТ ПРИМЕР“, ще се проведе под надслов „Подай ръка на природата“. Тя е насочена към личната ...прочети всичко

08.09.2022 г.ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ С ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ
Уважаеми жители на община Вършец,

Отново е 6-и септември, отново си спомняме за онзи толкова важен исторически момент, когато майка България и Източна Румелия съединяват земите си. Акт логичен и единствено справедлив в историята на нашия народ. Защото земите, наречени Източна Румелия след Берлинския конгрес, са ...прочети всичко

06.09.2022 г.ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 2 август 2022 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 10 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 8 точки.

Общински съвет - Вършец прие плана за интегрирано развитие на Община Вършец за периода 2021-2027 г. ...прочети всичко

02.09.2022 г.ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/ В ПЕРИОДА от 15.08.2022 г. до 23.09.2022 г.
Община Вършец информира всички жители, които имат непотребни готварски и микровълнови печки, ютии, бойлери, перални, телевизори и/или друго електрическо и електронно оборудване, че могат да ги предадат за рециклиране. Инициативата стартира на 15.08.2022 г. /понеделник/ и ще продължи до 23.09.2022 г. /петък/. Отпадъците ще се ...прочети всичко

15.08.2022 г.Заповед №РД-01-384/09.08.2022г. на Министъра на здравеопазването
На основание чл. 63, ал. 10 и 14 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д ...прочети всичко

11.08.2022 г.ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА КУРОРТА МИНЕРАЛНАТА ВОДА И БАЛКАНА ВЪРШЕЦ 2022
Скъпи жители на община Вършец, уважаеми гости от близо и далеч,

Днес отново празнуваме, обединили обичта си към Вършец и вярата си, че всеки ден можем да съзидаваме за неговото по-добро настояще и бъдеще.

Щастлив съм, че за порена година заедно отбелязваме Празника на курорта, минералната вода и Балкана. ...прочети всичко

05.08.2022 г.  Виж всички новини


Последни обяви


Временно прекратяване на водоподаването от сондаж номер 3 - Вършец
Басейнова Дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен съобщава на населението на гр. Вършец, че в периода 26-30 септември 2022 г. ще се осъществи преоборудване и изграждане на общ колектор за присъединяване в шахтата на Сондаж № 3 от находище на минерална вода „Вършец.
Във връзка с предвидени дейности по утвърдена от министъра на околната среда и водите програма за 2022 г. за стопанисване на минералните води, в посочения период водоподаването от находище на минерална вода ...прочети всичко
ОБЯВА - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Адрес: 3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана
Тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02 ; факс: 09527/ 23-23
e-mail: admin@varshets.bg

О Б Я В А

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец и чл.26, ал.1 и ал.2 от ...прочети всичко
ОБЯВА - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Адрес: 3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана
Тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02 ; факс: 09527/ 23-23
e-mail: admin@varshets.bg

О Б Я В А

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец и чл.26, ал.1 и ал....прочети всичко
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2021 Г.
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, инж. Анатоли Димитров - председател на Общински съвет - Вършец, организира обществено обсъждане на отчета на бюджета на община Вършец за 2021 г. и отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масова информация, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще ...прочети всичко
ОБРАБОТКА СРЕЩУ КОМАРИ
На 23.09.2022 г.(петък) (при подходящи метеорологични условия) от 21:30 ч. до приключване на обработката, фирма "Д.Д.Д. - 1" ООД ще извърши обработка (обгазяване) срещу комари на тревни площи, паркови зони, детски площадки и други площи в гр. Вършец и кв. Заножене.

Използван препарат - Цитрол 10/4 ULV.
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin@varshets.bg
  НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
  Средства за електронна идентификация при заявяване на Електронни Административни Услуги към администрацията на община Вършец
  Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент
  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол №43 от извънредно заседание на Общински съвет-Вършец, проведено на 19.09.2022г.
  Всички заседания на Общински съвет - Вършец
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 30.09.2022 г.
  Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
  Съобщения по чл.32 от ДОПК
  Общински вестник "Вършец", брой 8 от м. август 2022 г.
  Всички броеве на вестник "Вършец"
  Културен календар на община Вършец за 2022 година
  Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси
  ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАРШРУТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ГРАДСКИТЕ ЛИНИИ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
  Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
  Декларации за ТБО 2022 г.
  Проект: BG16M1OP002- 2.005- 0008- C01 за компостираща инсталация в общините Берковица и Вършец“
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ“

“ Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.”
(Д-р Дамян Иванов)
©2008 Община ВЪРШЕЦ