Последни новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО СЛУЧАЙ 22-РИ СЕПТЕМВРИ - ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ,

Честит Ден на Независимостта!

На 22 септември през 1908 г. българите показваме пред целия свят, че сме силна и мощна нация, способна да устои през времената и да съхрани своята идентичност, гордост и самосъзнание.

Нека в този ден отдадем заслужена ...прочети всичко

21.09.2019 г.

КУКЛИ УЧИХА ДЕЦАТА НА ВЪРШЕЦ ДА ПАЗЯТ ПРИРОДАТА ВСЕКИ ДЕН

Екопак България“ и община Вършец организираха празник с танци и подаръци.

НЧ „Христо Ботев – 1900“ във Вършец събра около 190 деца от детските градини и началните училища на образователно куклено шоу, посветено на опазването на природата. „Театър на приказката – София“ гостува на българските деца в различни ...прочети всичко

20.09.2019 г.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА 19.09.2019Г.

Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 19 септември 2019 г. в Заседателната зала на Община Вършец.
На заседанието присъстваха 13 общински съветници.
Дневния ред беше от 11 точки и бе приет единодушно.

Общинският съвет гласува приемане на отчета на Бюджета на Община Вършец за 2018 г.
...прочети всичко

20.09.2019 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2018 Г.
  На 19 септември 2019 г. в Конферентната зала на СПА хотел „Съни гардън” – гр. Вършец се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Вършец за 2018 г., съгласно чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси. Обсъждането бе инициирано и ръководено от председателя на Общински съвет инж. ...прочети всичко

19.09.2019 г.

ПОЗДРАВ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, ИНЖ. ЛАЗАРОВ, ПО ПОВОД НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
Скъпи учители и ученици, уважаеми родители! Днес е празник – празник на знанието и светлината!

За поредна година училищният праг посреща ятото от деца и млади хора в храма на знанието, какъвто българското училище е бил винаги през вековната ни история!

Посрещаме новата учебна година с вяра, че ще бъде ...прочети всичко

16.09.2019 г.

  Виж всички новини

Последни обяви

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 24 СЕПТЕМВРИ - 29 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на ...прочети всичко
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - ТРЕТА ОБРАБОТКА
На 16.09.2019 г. (понеделник) от 21:30 ч. до приключване на обработката, фирма "Д.Д.Д. - 1" ООД ще проведе дезинсекция срещу бълхи и дезакаризация срещу кърлежи на тревни площи, улична мрежа, паркови алеи и други площи в гр. Вършец и кв. Заножене.

Обработката ще се извърши с подвижен генератор за мащабна ларвицидна и имагоцидна обработка, тип Spray Team Elite 21S-300PD, монтиран на ...прочети всичко
ПОКАНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2018 Г.
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, инж. Анатоли Димитров - председател на Общински съвет - Вършец, организира обществено обсъждане на отчета на бюджета на община Вършец за 2018 г. и отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масова информация, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и ...прочети всичко
„МОБИЛНО БЮРО ПО ТРУДА”
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” БЕРКОВИЦА ОРГАНИЗИРА „МОБИЛНО БЮРО ПО ТРУДА”
НА 09.09.2019 Г. ОТ 10:00 Ч. В С. ДОЛНО ОЗИРОВО,ОБЩ. ВЪРШЕЦ.

Услугата „Мобилно бюро по труда” включва:

• предоставяне на пълен набор от посреднически услуги за търсещи работа лица и за работодатели;

• идентифициране на обезкуражени и неактивни лица и мотивиране за регистрацията ...прочети всичко
ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 02 СЕПТЕМВРИ - 06 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната ...прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg
  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 61 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 19.09.2019г.
  Всички заседания на Общински съвет - Вършец
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 19.09.2019г.
  Общински вестник "Вършец", брой 8 от м. август 2019 г.
  Всички броеве на вестник "Вършец"
  Културен календар на община Вършец за 2019г.
  Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси
  Информация за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец
  Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
  Декларации за ТБО 2019 г.
  Проект: BG16M1OP002- 2.005- 0008- C01 за компостираща инсталация в общините Берковица и Вършец“
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ“

“ Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.”
(Д-р Дамян Иванов)
©2008 Община ВЪРШЕЦ