..    

.:0886 560 612

:., . 3543

" " ***    

.:09527/30-93 09527/31-93

: ."" 2

****    

.:09527 3131; 09527 2050; 070012305

:. , . "" 87

"" ****    

.:+359 2 816 44 22; +359 882099900

: . , .- 1 www.ata-spa.bg e-mail: office@ata-spa.bg

"SUNNY GARDEN" ***    

.: : +359 (0) 9527 2480, : +359 882 743000

:. , . 6, www.sunnygarden-spa.com, e-mail: hotel@sunnygarden-spa.com

, . *    

.:+359 889 316 775; + 359 887 510 363; Fax: + 359 9527 20 79

:., ."." 3

Email:vikv_chinarite@abv.bg; office@vikv-chinarite.com

***    

.:09527 /22-74

: ."." 16
www.tintiava.com

-2 **    

.:09527/22-74

:. , . "- " 3

- ʔ - **    

.: 0885013194

:. , . 34
e-mail : varshets_vik@abv.bg

2008