Проекти


ПРОЕКТ CB007.2.12.068, „ТУРИЗЪМ И ФУТУРИЗЪМ“
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по Interreg – ИПП България – Сърбия.

Тази публикация е създадена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение „Местна инициатива за Вършец“ и Организацията за туризъм Сокобаня и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Маркетингова стратегия за трансграничния район Сокобаня-Вършец_BG.

Маркетингова стратегия за трансграничния район Сокобаня-Вършец_EN.

Маркетингова стратегия за трансграничния район Сокобаня-Вършец_SR.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ