Проекти


"ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА"
Проектът се финансира от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и е на стойност 976 818 лв.
Отчитайки необходимостта от създаване на благоприятни условия за живот на територията на общината, както и важността на човешкия фактор при формирането на среда, благоприятстваща икономическото развитие на региона, община Вършец насочва усилия към осигуряването на ефективна, ефикасна, съвременна и качествена образователна инфраструктура на своята територия. Създаването на учебни навици и формирането на интерес към учебния процес е от първостепенна важност за децата от началните класове. Това е предпоставка за тяхното задържане и последващото им желание за образование. Обновяването на сградата на настоящото НУ „Св.Св.Кирил и Методий” и предоставянето й на сградния фонд на СОУ „Иван Вазов” само за нуждите на децата от 1-ви до 4-ти клас на територията на общината ще създаде условия за нормално, едносменно провеждане на учебния процес. Изграждането на спортната площадка ще подпомогне физическото развитие на учениците и осмислянето на свободното им време. Изграждането на базова достъпна архитектурна среда ще създаде условия за равен достъп на деца със специални потребности и ще позволи те да бъдат интегрирани в нормалния учебен процес.
Закупуването на оборудване и оформянето на кабинети по изобразително изкуство и начално езиково обучение ще създадат възможност за предоставяне на съвременно, забавно и качествено обучение на малките ученици, което ще повиши тяхната мотивация и интерес и ще доведе до намаляване на броя на отпадащите ученици.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ