Проекти


"ЕКОПАРК ЗА ПОЧИВКА И ТУРИЗЪМ - ГРАД ВЪРШЕЦ"
Проектът е финансиран по програма ФАР, общата му стойност е 328 565 евро, водеща организация е Община Вършец, а трансграничен партньор – Община Сокобаня, Сърбия. Целта на проекта е създаване на условия за консолидирано и ползотворно сътрудничество между общините Вършец и Сокобаня, съхраняване на общите природни ресурси и промотиране на устойчивото икономическо развитие на региона.
Строително-ремонтните дейности, заложени по проекта (една част от тях вече са завършени) са: подобряване входната част на парка – цветен кът със статуята на момчето-бог Телесфор; реконструкция на спортните площадки и изграждане на обслужваща постройка (съблекални, кафе-клуб); построяване на дървени пейки, перголи, дървени шезлонги, маси с пейки, детски площадки с пясъчници, тоалетни парков тип; рехабилитация на парковата напоителна система; осветление на централната част на парка; изграждане на лятна сцена и рехабилитация на беседка.
Дейностите по зелено строителство включват подобряване на фитосанитарните условия в парка – осветляване, санитарна сеч, залесяване с различни семкови растителни видове; създаване на цветни алеи и композиция в централната част на парка.
Извършена е реконструкция на градската художествена галерия за провеждане на изложби и събития, оборудван е офис като част от дейностите по изграждане на демонтрационен център и изложбена площ.
По проекта е издаден туристически пътеводител, рекламен филм на DVD, бе експонирана фото изложба във Вършец и Сокобаня.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ