Проекти


ТРАНСГРАНИЧНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ КАТО ОСНОВА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Проект № 2007CB16IPO006-2011-2-68 „Трансграничният потенциал като основа за устойчиво развитие” се осъществява с безвъзмездната финансовата помощ на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Сърбия.

Община Вършец е бенефициент и водещ партньор по проекта, а останалите партньори са: Община Пирот (Сърбия), Фондация „Монтана утре”- гр. Монтана и Сдружение „Звоно”(Сърбия).

Договорът беше подписан на 24.07.2014 г. от кмета на община Вършец инж. Иван Лазаров в Министерство на регионалното развитие.

Целта на проекта е да се подобри социалната инфраструктура в региона на Вършец и Пирот в сферата на образованието чрез спортуване, и да се засили неговата териториалната кохезия, конкурентноспособност и развитие чрез сътрудничество.

Проектът е на обща стойност 1 198 128 лева (612 602, 53 евро) и включва следните дейности:

- Инсталиране на изкуствена ледена пързалка с площ от 300 кв.м. в гр. Вършец, достъпна за всички жители и гости на града без входни такси;
- Изграждане на велоалея с дължина 2227 м. в гр. Вършец, свързваща центърът на града и квартал Заножене, свободно достъпна за всички жители и гости на града;
- Изграждане на Младежки спортен център в с. Дойкинци, Община Пирот;
- Провеждане на Форум за развитие в периода между 7 и 9 септември, 2015 г. с представители на публични власти, местен бизнес и неправителствени организации от Монтана и Пирот;
- Изработване на триезичен рекламен филм за трансграничния регион на Монтана и Пирот;
- Изработване на рекламни материали за популяризиране на потенциала на трансграничния регион на Монтана и Пирот.

Срок за изпълнение - 18 месеца.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ