Проекти


„Многофункционален спортен център. Реконструкция на съществуващ стадион и изграждане на спортна зала с покрит плувен басейн в у.п.и. (Парц. IV) в Кв. 90 гр. Вършец”
Проектът се финансира по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, Договор № 12/321/01357/27.11.2012г.

Инвестиционният проект предвижда изграждането на:
- Многофункционална спортна зала с размери 36/47,50 м., от които 30/47,50 м е спортното поле, предвидено основно за волейбол, баскетбол, хандбал, тенис на корт, но проектът дава възможност за използване на залата за множество други видове спорт и мероприятия. Включени са и необходимите обслужващи помещения – съблекални, фитнес, възстановителен център и медицински кабинет. Към залата са предвидени трибуни с капацитет за около 730 зрители.

- Плувен басейн като част от спортната зала, с размери 25/12,50 м.

Общата стойност на проекта е 5 856 906 лева.
Предвижда се строително-монтажните работи да приключат до края на м. юли 2015 г.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ