Проекти


"Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Вършец”
На 01.04.2013 г. кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров подписа нов договор с ДФ „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проект: № 12/223/00265 „Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Вършец”.

Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи, като безвъзмездната финансова помощ от Програмата е 100 % и е на обща стойност 392 512 лева.

По проекта ще бъдат залесени общо 427,66 дка общински изоставени земеделски земи в землищата на с. Стояново, с. Черкаски и с. Спанчевци.

В одобрените инвестиционни разходи са включени дейности по залесяване с широколистни местни видове (цер, акация и бук), както и дейности за попълване и отглеждане на залесените площи за срок от пет години.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ