Проекти


"ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРАД ВЪРШЕЦ".
Проектът ще се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, като безвъзмездната финансова помощ от Програмата е 100 % и е на обща стойност 261 374 лева.

Обща цел на проекта е подобряване на туристическата инфраструктура в община Вършец, създаване на заетост и съхранение на природните и културно-исторически ресурси на територията.
Чрез проекта се цели изграждане на летен амфитеатър на територията на градския парк на Вършец с цел представяне на местното културно наследство; повишаване на туристопотока в общината и региона чрез взаимно допълване и обогатяване на традиционния балнеоложки туризъм с различни форми на селски и алтернативен туризъм.
Основната дейност по проекта предвижда изграждането на летен амфитеатър на територията на градския парк по алеята, водеща до местността «Иванчова поляна». Съоръжението е проектирано с открита сцена и амфитеатър с дървени пейки, с места за около 200 посетители.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ