Проекти


"ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ".
Проектът стартира през м. септември 2012 г.и се финансира от Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”. Проектът ще се реализира в следващите 18 месеца, като водеща организация е Община Вършец с партньорското участие на Общините Берковица и Годеч.
Общата стойност на проекта е 431 240 лева, безвъзмездната финансова помощ от Програмата е 95 % и 5 % е финансовото съучастие на трите партньорски Общини – Вършец, Берковица и Годеч.
Основна цел на проекта е създаване и развитие на конкурентен регионален туристически продукт „Неоткритата тайна на Западна Стара планина” с цел увеличаване на броя на туристите в туристически район, обособен на територията на общините Вършец, Берковица и Годеч.
Основните дейности по проекта предвиждат разработване на нови туристически пакети в рамките на туристически район на територията на трите общини; рекламни и маркетингови дейности; участие в международни и национални туристически изложения; изследване въздействието на маркетинговите и рекламни дейности; експедиентско пътуване на туроператори и журналисти; организиране на туристически форум.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ