Проекти


"РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРУПА УЛИЦИ В ГРАД ВЪРШЕЦ"
Предвижда се ремонт на пътни настилки – 2540 кв.м., подмяна на бордюри– 7800 м, направа на тротоари – 19 313 кв.м., нова хоризонтална маркировка – 677 кв.м., доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци , дренаж – 730 м, почистване на ревизионни шахти от дъждовна канализация – 50 бр., по следните улици: "Дончо Станчев", "Отец Паисий","Ал. Стамболийски", "Цар Иван Асен II", "Стефан Караджа", "Васил Левски", "Раковска", "Васил Априлов", "Христо Ботев", "Хан Омуртаг", “Ботуня “ – пътна връзка с ул.” В.Левски”.
Проектът е на стойност 1 645 005 лева.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ