Проекти


"РЕМОНТ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПАРКОВЕ, ГРАДИНКИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГРАД ВЪРШЕЦ"
Проектът предвижда цялостно реновиране и обновяване на централните зелени площи в град Вършец – балнеоложки парк и градска градина, намираща се между хотел “Мариус” и СБР “Св.Мина”. Ще бъдат рехабилитирани 7428 кв.м. различни видове настилки в градска градина с изграждане на детски площадки за различни възрастови групи, водни ефекти, паркова мебел, осветление на територията на 15710 кв.м. Ще се попълнят дървесна и храстова растителност, цветя и тревни площи. В балнеоложкия парк ще се обнови настилката на 11 230 кв.м. алейна мрежа и реновират 8500 кв.м. зелени площи, ще бъдат монтирани пейки, табели и кошчета.
Проектът е на стойност 1 953 993 лева.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ