Проекти


"РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ"
Проектът е подаден в разплащателна Агенция на 17 март 2009 г. и включва изграждане на конвенционално улично осветление, подземни тръбни PVC мрежи, изтегляне на кабели в PVC тръби, изграждане на стълбове, изграждане на демонстрационна фотоволтаична осветителна система, изграждане система за управление на осветлението, рехабилитация на уличното осветление в гр. Вършец и всички села от общината.
Предвижда се електрическата инсталация да бъде с кабелно захранване, като кабелите бъдат положени в подземна кабелна тръбна мрежа, разположена в PVC тръби. Амортизираните стълбове ще бъдат поетапно демонтирани. За да се намали разхода на енергия се предвижда използване на модерни осветителни тела с дросели с двойна мощност и намаляване на силата на светене на лампите в часовете с намалено движение. Срок за изпълнение на проекта е 18 месеца.
Проектът е на стойност 1 955 805 лева.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ