Проекти


"РЕМОНТ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ-УЛ."РЕПУБЛИКА"
Общата стойност на проекта е 202 741 лева, от които 182 хил. лв. са за строително-ремонтни работи и озеленяване. Финансирането на проекта от страна на “Красива България” е в размер на 100 000 лева, а собственият финансов принос на Община Вършец е 102 741 лева.
Дейностите, предвидени по проекта включват подмяна на тротоарите и пътната настилка и преобразуването им в пешеходна зона на централната градска част по бул. Република, в отсечката между улиците “Д-р Дамян Иванов” и “Любен Каравелов”, а така също обогатяване на зелените площи и обособяване на кътове за отдих с пейки.
Предвижда се строително-ремонтните работи да приключат в началото на лятото, преди активния туристически сезон.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ