Общински съвет

Добре дошли в раздел "Общински съвет"!

Общински съвет – Вършец е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на община Вършец при условия и по ред, определени в Изборния кодекс. Настоящият състав на общински съвет – Вършец е избран за мандат 2019 - 2023 година и е положил клетва на 11.11.2019 година.

В този сайт имате възможност да се информирате за политическата и организационната структура на местния законодателен орган - общински съвет – Вършец и за основните данни за общинските съветници в раздел "Структура", за нормативните му актове в раздел „Заседания“ и „Нормативна уредба“.

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи в лицето на общински съвет – Вършец да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност.За контакти:

GSM: 0879 299 989
Тел.: 09527/21-34
Имейл: varshetz_obs@abv.bg  СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


  ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


  НОРМАТИВНА УРЕДБА


  РЕШЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


  ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ


  КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ


  ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ


  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ОКРЪЖЕН СЪД МОНТАНА


  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА (съгл. Решение на ОбС № 165 от Протокол № 14/29.10.2020 г.)


  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА (съгл. Решение на ОбС № 222 от Протокол № 24/28.04.2021 г.)
©2008 Община ВЪРШЕЦ