СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
 
  ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ


  РЪКОВОДСТВО


  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2019 - 2023 г.


  КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


  РЕГИСТЪР ПО чл.18 ал.1 ЗПУКИ НА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.12 НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ©2008 Община ВЪРШЕЦ