ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Обяви


ОБЯВА
Уведомяваме заинтересованите лица, че от 01.03.2019 г. до 30.04.2019 г., Общинско предприятие "Общински дейности и туризъм Вършец" ще приема молби за дърва за огрев от хора с ниски доходи.

Молбите могат да се подават всеки ВТОРНИК и ПЕТЪК в сградата на БКС, ет. 1.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ