Обяви


ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДНА ГАЗОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ И ГАЗОВО СТОПАНСТВО В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68179.28.141 ПО КККР НА С. СПАНЧЕВЦИ, ОБЩИНА ВЪРШЕЦ  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ