Обяви


ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2021 Г.
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, инж. Анатоли Димитров - председател на Общински съвет - Вършец, организира обществено обсъждане на отчета на бюджета на община Вършец за 2021 г. и отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масова информация, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 30 септември 2022 г. /петък/ от 09:00 ч. в конферентната зала на хотел „Съни гардън“, бул. „България” № 6, гр. Вършец.

Материали по обсъждането на бюджета можете да видите на линк: ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА 2021 Г.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ