Обяви


Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана - отмяна на указания на министъра на околната среда и водите, във връзка с необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предолжения, свързани
Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана - отмяна на указания на министъра на околната среда и водите, във връзка с необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предолжения, свързани с ползване на дървесина от земеделски територии


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ