Обяви


ЗАПОВЕД РД09-847/ 22.07.2022
На основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията, във връзка с чл.3 ал. 2, т. 17 от Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите и чл. 3, ал. 1, чл. 19, ал. 1, т. 11 и 15 и чл. 34, т. 9, чл. 38а, т. 6, чл. 63, ал. 1, т. 6, чл. 92, ал. 1 и чл. 100, ал. 1 от Закона за защита при бедствия и чл. 37, ал. 1, буква „б“ от Закона за административните нарушения и наказания с цел предотвратяване на възникването на пожари.

Цялата заповед можете да прочететеТУК.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ