Обяви


Съобщение от СГКК
Съобщение от СГКК - Монтана за одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за с.Горно Озирово, с.Долно Озирово и с.Стояново


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ