Обяви


ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, във връзка
с чл. 51, ал. 1, чл. 52, ал. 1, т. 2 и 3, и чл. 65, ал. 2, т. 3 от същия, относно провеждане на неотложни
аварийно - възстановителни работи в следствие на усложнената метеорологична обстановка на
територията на Община Вършец, с цел ограничаване въздействието и ликвидиране на
последствията от възникналото наводнение на 11.06.2022 г.

ОБЯВЯВАМ:
I. ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ на територията на община Вършец за
района на гр. Вършец, с. Долно Озирово и с. Горно Озирово.
Частичното бедствено положение се налага поради възникване на следната ситуация:
1.На 11.06.2022 г. на територията на община Вършец е констатирано значително
количество интензивни валежи, в резултат на което се е повишило драстично нивото на р. Ботуня
в регулационните граници на гр. Вършец. В резултат на рязкото покачване на нивото на р.
„Ботуня“ е отнесен пешеходен мост/пасарелка/ свързващ ул. „Ботуня“ и ул. „Хисаря“, частично
е отнесена корекцията на р. „Ботуня“ в района на Балнеоложкия парк до сградата на Фитнеса.
Нанесени са щети на моста свързващ гр. Вършец и кв. „Изток“ , като са отнесени част от
предпазните парапети, има нанесени клони, дървета и други наносни материали, като водата
прелива над пътното платно. Подадени са сигнали за наводнени мазета и сутерени на къщи.
Водата е излязла от коритото на река р. „Ботуня“ и е заляла част от републикански път III-162
под с. Стояново в посока гр. Враца и гр. Монтана.
В района на с. Долно Озирово /в рамките на населеното място/ е отнесен пешеходен мост
на р. „Черна“ свързващ селото с м. „Козарника“, като същия е изцяло неизползваем. Други два
пешеходни моста са заляти, като водата минава над парапетите на същите.
В района на с. Горно Озирово р. „Черна“ е излязла от коритото си, като е заляла част от
населеното място в горната част на селото.
Вследствие на падналия пороен дъжд и възникналата усложнена обстановка през последното
денонощие на територията на община Вършец са нанесени сериозни щети, като сериозно е
нарушен нормалния ритъм на живот на населението.

Цялата заповед можете да прочетете от ТУК.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ