Обяви


ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ
Дирекция “Бюро по труда”- Берковица уведомява работодателите от общините Берковица и Вършец, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през май 2022 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:

• осигуряват на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ) - свободни средства - 4152 лв.;

Програми за обучение и заетост:

• Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания - свободни средства – 5590 лв.;
• Национална програма "Помощ за пенсиониране" - свободни средства - 6446 лв.;

Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ - свободни средства - 1790 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” -Берковица, както и на тел. 0953/88341
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ