Обяви


ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПРОДЪЛЖАВА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ”
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПРОДЪЛЖАВА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ”
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
по процедура BG05M9OP001-6.004 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”-Компонент 2.

Начало: 21.05.2022 г.
Край: 21.11.2022 г.

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГАТА ЗА СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:
Хора над 54 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
Хора с увреждания и техните семейства;
Възрастни в риск, които в ситуацията на пандемия са дефинирани като лица в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или за водене на независим и самостоятелен живот;
Лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
Самотен родител с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.
Проектът предвижда и превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

За повече информация натиснете ТУК.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ