Обяви


Със Заповед 150 от 05.05.2022 г. се забранява пашата на селскостопански животни в земеделските имоти на територията на община Вършец
Забранява се пашата на селскостопански животни в земеделски имоти-ливади, пасища и мери, ниви /за косене/, частна и общинска собственост в землищата на община вършец, считано от 05.05.2022г. до 31.07.2022г. с цел ливадите да могат да достигнат пълна продуктивност и техните стопани да ги окосят безпрепятствено.

За повече информация натиснете ТУК.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ