Обяви


Община Вършец обявява две свободни работни места за длъжност водач на групи в „Палеопарк – Вършец“.
Минимални изисквания:
Средно образование;
Владеене на базов английски език;
Да притежават отлични комуникативни умения и желание за работа в екип;
Да притежават организационни умения за работа в динамична среда;
Нашето предложение:
Трудов договор с целогодишна заетост;
Конкурентно възнаграждение;
5 дневна работна седмица с 8 часов работен ден, при съобразяване с работното време на Палеопарка;
Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие;
2. Професионална автобиография;
3. Копие на документ за завършено образование;
Място и начин за подаване на документите:
1. Сканирани на официалния имейл адрес на Община Вършец: admin@varshets.bg или
2. Депозирани в деловодството на Община Вършец на адрес: 3540 гр. Вършец, бул. „България“ 10, от 8:30 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Срок за подаване на документите: 13.05.2022 г.
С кандидатите ще бъде проведено интервю-събеседване.
За допълнителна информация: Татяна Петрова, 0885 561615.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ