Обяви


ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗАПОЧВА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОТСИЧАНЕ ДО 5 /ПЕТ/ БР. ДЪРВЕТА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество /ЗОСИ/ и във връзка със Заповед № 76 от 10.03.2022 г. на Кмета на община Вършец, заявления за отсичане до 5 /пет/ бр. дървета в земеделски земи на територията на община Вършец, ще се приемат от 15.03.2022 г. Маркирането на дървета в земеделски земи през 2022 г., както и издаването на превозни билети от община Вършец, ще се извършва от 22.03.2022 г. Гражданите на община Вършец могат да подават своите заявления, заедно с приложените документи към тях /документ за собственост и скица на имота/ всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 ч. на адрес: бул. „България“ № 10.


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ