Обяви


ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ОБЯВА
Със заповед № З РД - 160/10.02.2022г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 200 (двеста) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски, както следва:

1.1. във в. ф. 28610 - София, 5 бр. съгласно Приложение № 1;
1.2. в гарнизон Стара Загора, 16 бр. съгласно Приложение № 2;
1.3. в гарнизон Ямбол, 15 бр. съгласно Приложение № 3
1.4. във в. ф. 52740 - Хасково, 15 бр. съгласно Приложение № 4;
1.5. във в. ф. 38220 - Плевен, 4 бр. съгласно Приложение № 5;
1.6. във в. ф. 34750 - Карлово, 70 бр. съгласно Приложение № 6;
1.7. във в. ф. 56040 - Благоевград, 13 бр. съгласно Приложение № 7;
1.8. във в. ф. 54990 - Враца, 7 бр. съгласно Приложение № 8;
1.9. в гарнизон Белене, 11 бр. съгласно Приложение № 9;
1.10. във в. ф. 44220 - Пловдив, 9 бр. съгласно Приложение № 10;
1.11. във в. ф. 42600 - Мусачево, 15 бр. съгласно Приложение № 11;
1.12. във в. ф. 22790 - Горна Оряховица, 5 бр. съгласно Приложение № 12;
1.13. във в. ф. 28330 - Смолян, 15 бр. съгласно Приложение № 13.

Срок за подаване на документи – 22.03.2022 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

гр. Вършец, бул. "България" № 10 (ет. 2 всеки вторник от 08.30 до 17.00 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21 90, GSM 0889661054.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ