ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

  Общински вестник "Вършец", брой 5 от м. май 2019 г.
   Общински вестник "Вършец", брой 4 от м. април 2019 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 3 от м. март 2019 г.
   Общински вестник "Вършец", брой 2, февруари 2019 г.
   Общински вестник "Вършец", брой 1, м. януари 2019 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 9 от м. декември 2018 г.
   Общински вестник "Вършец", брой 8 от м. ноември 2018 г.
   Общински вестник "Вършец", брой 7 от м. октомври 2018 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 6 от м. септември 2018 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 5 от м. август 2018 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 4 от м. юни 2018 г.
  Вестник "Вършец", брой 3 от м. март 2018 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 2 от м. февруари 2018 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 1 от м. януари 2018 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 12, месец декември 2017 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 11 от м. ноември 2017 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 10 от м. октомври 2017 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 9 от м. септември 2017 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 8 от м. август 2017 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 7, месец юли 2017 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 6 от м. юни 2017 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 5 от м. май 2017 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 4 от м. април 2017 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 3 от м. март 2017 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 2 от м. февруари 2017 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 1 от м. януари 2017 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 12, месец декември 2016 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 11, месец ноември 2016 г.
   Общински вестник "Вършец", брой 10 от м. октомври 2016 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 9 от м. септември 2016 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 8 от м. август 2016 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 7 от м. юли 2016 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 6, м. юни 2016 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 5, м. май 2016 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 4 от м. април 2016 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 3 от м. март 2016 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 2 от м. февруари 2016 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 1 от м. януари 2016 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 12 от м. декември 2015 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 11 от м. ноември 2015 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 10 от м. октомври 2015 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 9 от м. октомври 2015 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 8 от м. август 2015 г.
   Общински вестник "Вършец", брой 7 от м. юли 2015 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 6 от м. юни 2015 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 5 от м. май 2015 г
  Общински вестник "Вършец", брой 4 от м. април 2015 г.
   Общински вестник "Вършец", брой 3 от м. март 2015 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 2 от м. февруари 2015 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 1 от м. януари 2015 г
  Вестник "Вършец" брой 12 от м.декември 2014 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 11 от м. ноември 2014 г.
   Общински вестник "Вършец", брой 10 от м. октомври 2014 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 9 от м. септември 2014 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 8 от м. август 2014 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 7 от м. юли 2014 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 6 от м. юни 2014 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 5 от м. май 2014 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 4 от м. април 2014 г.
   Общински вестник "Вършец", брой 3 от м. март 2014 г.
   Общински вестник "Вършец", брой 2 от м. февруари 2014 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 1 от м. януари 2014 г.
   Общински вестник "Вършец", брой 12, декември 2013 г.
   Общински вестник "Вършец", брой 11, ноември 2013 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 10, октомври 2013 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 9 от м. септември 2013 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 8 от м. август 2013 г.
  Вестник "Вършец", брой 7 от м. юли 2013 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 6 от м. юни 2013 г
  Общински вестник "Вършец", брой 5 от м. май 2013 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 4 от м. април 2013 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 3 от м. март 2013 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 2, месец февруари 2013 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 1 от м. януари 2013 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 12 от м. декември 2012 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 11 от м. ноември 2012 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 10, октомври 2012 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 9 от м. септември 2012 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 8 от м. август 2012 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 7 от м. юли 2012 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 6 от м. юни 2012 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 5 от м. май 2012 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 4 от м. април 2012 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 3 от м. март 2012 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 2, м. февруари 2012 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 1, м. януари 2012 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 12, м. декември 2011 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 11 от м. ноември 2011 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 10, месец октомври 2011 г.
  Вестник "Вършец", брой 9 от м. септември 2011 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 8 от м. август 2011 г
  Общински вестник "Вършец", брой 7 от м. юли 2011 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 6, м. юни 2011 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 5, м. май 2011 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 4, м. април 2011 г
  Общински вестник "Вършец", брой 3, м. април 2011 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 2, м. март 2011 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 1, м. януари 2011 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 11, м. декември 2010 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 10, м. ноември 2010 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 9, м. октомври 2010 г.
  Общински вестник "Вършец" брой 8 , месец септември 2010 г.
  Вестник "Вършец", брой 7, м. август 2010 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 6, м. юли 2010 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 5, м. май 2010 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 4 от м. април 2010 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 3, месец март 2010 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 2, февруари 2010 г.
  Вестник "Вършец", брой 1, месец януари 2010 г.
  Вестник "Вършец" брой 10 от м.октомври 2009 г
  Общински вестник "Вършец", брой 9, м. октомври 2009 г.
  Вестник "Вършец" брой 8 от м.август 2009 г.
  Вестник "Вършец", брой 7 от м. юли 2009 г.
  Вестник "Вършец", брой 6 от м. юни 2009 г.
  Вестник "Вършец", брой 5 от м. май 2009 г.
  Вестник "Вършец", брой 4 от м. април 2009 г.
  Вестник "Вършец", брой 3 от м. март 2009 г.
  Вестник "Вършец", брой 2 от м. февруари 2009 г.
  Вестник "Вършец", брой 1 от м. януари 2009 г.
  Вестник "Вършец", брой 15 от 15 декември 2008 г.
  Вестник "Вършец", брой 14 от 17 ноември 2008 г.
  Вестник "Вършец", брой 13 от 17 октомври 2008 г.
  Вестник "Вършец", брой 11 от 5 август 2008 г.
  Вестник "Вършец", брой 10 от 11 юли 2008 г.
  Вестник "Вършец" брой 9 от 6 юни 2008 г.
©2008 Община ВЪРШЕЦ