Новини

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ РЕАЛИЗИРА НОВ ПРОЕКТ, СЪФИНАНСИРАН ОТ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Община Вършец е бенефициент по Договор за съвместна дейност № РД04-115/21.12.2021 г., финансиран от Фонд „Социална закрила“ към МТСП.

Проектът „Ремонт на помещенията на Домашен социален патронаж - гр. Вършец, община Вършец“ е на обща стойност от 61 093, 69 лева. Размерът на финансовите средства от фонд „Социална ...прочети всичко

02.08.2022 г.


ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА НА ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ
ЗАПОВЕД №271/02.08.2022г. гр.Вършец

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/ и чл.51, ал.3 от Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/, Заповед №219 от 28.06.2022г. за обявяване на частично бедствено положение на територията на гр.Вършец и отпадане на ...прочети всичко

02.08.2022 г.


ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 29 юли 2022 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 11 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 10 точки.

Общински съвет - Вършец прие отчет на Кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински ...прочети всичко

29.07.2022 г.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕЦИКЛИРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ЗА ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 2022г. - ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
На основание Договор № 197/14.10.2015 г. за изграждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Вършец, в изпълнение на Програма за управление на отпадъците на община Вършец за периода 2021-2028 г., предоставяме информация за рециклирани отпадъци от опаковки за първата половина на 2022 г., ...прочети всичко

29.07.2022 г.


ЦЕНИ НА БАСЕЙНИТЕ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 2022Г.
СПА Хотел „Съни гардън“

Понеделник -петък
Възрастни – 15лв.
Деца от 6г. – 18г. – 8лв.
Деца от 3г. – 6г. – 5 лв.
До 3г. – безплатно

Събота – неделя
Възрастни – 20лв.
Деца от 6г. – 18г. – 10 лв.
Деца от 3г. – 6г. – 5 лв.
До 3г. – безплатно

СПА Хотел „АТА“

...прочети всичко

26.07.2022 г.


ВИДИНСКИЯТ МИТРОПОЛИТ ДАНИИЛ ОСВЕТИ ХРАМА В СЕЛО ДОЛНО ОЗИРОВО
На 20 юли Негово Високопреосвещенство Видинският митрополит Даниил освети храма в село Долно Озирово, който носи името „Свети Илия“.

Първата Света Божествена Литургия бе отслужена от митрополит в съслужение с Архимандрит Антим, протосингел на Видинска Света митрополия и свещеник Любомир Първанов . Гости на събитието ...прочети всичко

22.07.2022 г.


СЪС ЗАПОВЕД № РД-01-240/21.07.2022г. НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ МОНТАНА СА ВЪВЕДЕНИ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА
На основание чл.63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022г. и съгласувано с главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:
...прочети всичко

22.07.2022 г.


СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕЦИКЛИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
На основание договор № 103/26.07.2021 г. за организиране на дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ между община Вършец и фирма „ХИНД КЪМПАНИ“ ООД, във връзка с изпълнение изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и чл. 16 ...прочети всичко

14.07.2022 г.


ПРАЗНИК НА КУРОРТА, МИНЕРАЛНАТА ВОДА И БАЛКАНА ВЪРШЕЦ 2022
17 юли / Неделя/

21.00 ч. Лятно кино: „ Мулан принцесата войн“ – анимация, приключенски, Китай, 2020 г.
място: Летния амфитеатър в парка
вход: свободен

18 юли / Понеделник/

21.00 ч. Лятно кино: „Голата истина за група Жигули“ - комедия, България, 2021 г.
място: ...прочети всичко

07.07.2022 г.


ОБЯВЕНО Е ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Вследствие на падналия пороен дъжд на 11.06.2022 г. на територията на община Вършец и възникналата усложнена обстановка са нанесени сериозни щети на техническата инфраструктура /пътища, улици, мостове, пасарелки и т.н./, с което сериозно е нарушен нормалния ритъм на живот на населението. Пропаднали са основите на мост на р. ...прочети всичко

29.06.2022 г.


ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ
На 27 юни 2022 г. се проведе редовно заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 10 точки.

Общински съвет - Вършец дава съгласие Община Вършец да се включи с територията на всички населени ...прочети всичко

28.06.2022 г.


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ПОКАНА
за участие в обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Вършец (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от ...прочети всичко

21.06.2022 г.


ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ВЪВЕЖДА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ
Община Вършец въвежда „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН“ и електронна поща за подаване на сигнали за нарушения на екологичното законодателство и предложения за опазване на околната среда. На телефон +359878152246 и ел. поща admin@varshets.bg ще се приемат сигнали за забелязани нередности на територията на община Вършец, нарушаващи екологичното ...прочети всичко

17.06.2022 г.


ОБЯВЕНО Е ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, във връзка
с чл. 51, ал. 1, чл. 52, ал. 1, т. 2 и 3, и чл. 65, ал. 2, т. 3 от същия, относно провеждане на неотложни
аварийно - възстановителни работи в следствие на усложнената метеорологична обстановка на
територията на ...прочети всичко

11.06.2022 г.


МУЗИКАЛНА ПАЛИТРА ВЪВ ВЪРШЕЦ
Музиката не признава границите на пространството и времето. Музиката не робува на стереотипите. Музиката е най-могъщата сила, която може да обединява хората. Пресечка 2-ра пресича китния Вършец, за да събере на едно място нотите на аржентинското танго, етно джаза и фламенко - фюжъна и да създаде нов културен и творчески ...прочети всичко

09.06.2022 г.


  
©2008 Община ВЪРШЕЦ