Новини

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ СМЕНИ ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА
Общинска администрация гр. Вършец уведомява заинтересованите лица, че от 01.09.2013 г. обслужващата банка на община Вършец е променена от ОББ на „ИНВЕСТБАНК” АД.

Новата банкова сметка, по която се плащат всички местни данъци и такси от тази дата е :

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
IBAN: BG 29 IORT 8038 8400 4180 00
BIC: IORTBGSF
„ИНВЕСТБАНК“АД, клон „СОФИЯ-АРСЕНАЛСКИ“,
офис „ВЪРШЕЦ“


   НАИМЕНОВАНИЕ НА БИН /КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ"

   ЕЛЕКТРОННА СПРАВКА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ/СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ

   Заповед по чл.63, ал.2 от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ относно видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ на територията на община Вършец, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци.

   План - сметка на ТБО за 2020 г.


19.09.2013 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ