Новини

ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА НА ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

ЗАПОВЕД №271/02.08.2022г. гр.Вършец

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/ и чл.51, ал.3 от Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/, Заповед №219 от 28.06.2022г. за обявяване на частично бедствено положение на територията на гр.Вършец и отпадане на обстоятелствата, послужили, като основание за обявяването му въз основа на които е обявено частичното бедствено положение и нормализиране на обстановката на територията на гр.Вършец.

НАРЕЖДАМ:

1. Отменям обявеното с моя Заповед №219/28.06.2022г. ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ на територията на гр.Вършец.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Цялата заповед можете да прочетете ТУК.


02.08.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ