Новини

СЪС ЗАПОВЕД № РД-01-240/21.07.2022г. НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ МОНТАНА СА ВЪВЕДЕНИ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА

На основание чл.63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022г. и съгласувано с главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:
Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на област Монтана за срок от 22.07.2022г. до 22.08.2022г., както следва:

1. Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни и Регионална здравна инспекция-Монтана са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в приложение №1.

Цялата заповед можете да прочетете ТУК


22.07.2022 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ