Новини

ЗАПОВЕД № 145/13.04.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето и Заповед № РД-01-197/11.04.2020г. на Министъра на здравеопазването за допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г., Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г., Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020 г., Заповед № РД-01-169 от 31.03.2020 г., Заповед № РД-01-172 от 02.04.2020 г. и Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение.

Кметът на община Вършец издаде Заповед № 145/13.04.2020 г. с която обявява носенето на защитни маски за лице на обществени места за задължително.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете ТУК.


13.04.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ