Новини

ЗАПОВЕД № 141/10.04.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Със Заповед № 141/10.04.2020 г. на Кмета на община Вършец се указва реда за сключване на граждански бракове в условията на извънредното положение, въведено поради усложнената епидемологична обстановка в страната:

- Сключването на граждански бракове в Ритуалната зала на община Вършец се осъществява в присъствието на съответното длъжностно лице по гражданско състояние от община Вършец, встъпващите в брак, техните свидетели и един фотограф. Не се допуска присъствието на други лица в ритуалната зала, както и пред и зад сградата, в която се намира ритуалната зала.
- Не се допуска провеждане на сватбени ритуали, извън Ритуалната зала на община Вършец.
- При постъпване на документи за сключване на граждански брак с ритуал гл. специалист „Гр. състояние и ЕСГРАОН“ изготвят писмо от името на Кмета на община Вършец до Началника на РУ „Полиция“, гр.Вършец за предприемане необходимите действия и създаване на необходимата организация за недопускане струпването на хора пред Ритуалната зала на община Вършец.
- Настоящата заповед е в сила до преустановяване на обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение.
- Срокът и обхватът на мерките определени с настоящата заповед може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страна във връзка с разпространението на „COVID-19".


С пълния текст на заповедта можете да се запознаете ТУК.


10.04.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ