СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
 

Новини

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕТИЯ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Изправени сме пред голямо предизвикателство, с което можем да се справим заедно – с отговорност и дисциплина. Това означава и с цената на временни ограничения и промяна на всекидневните ни навици.
С оглед на извънредното положение в страната, са предвидени редица мерки и действия, целящи облекчаване неблагоприятното положението, в което са поставени гражданите и юридическите лица в резултат на създалата се в страната ситуация с COVID 19.
По-долу ще посочим някои от най-важните моменти, засягащи съществено гражданите:

1. Мерки и действия в сферата на съдебните, административните, изпълнителните и нотариалните производства.

2. Мерки и действия в сферата на социалната политика.

3. Мерки и действия в сферата на данъчната политика.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Под карантина на територията на община Вършец към 26.03.2020 г. са поставени общо 34 бр. лица. На седем лица е изтекъл 14 /четиринадесет/ дневният срок, за който са били поставени под карантина. За нарушаване на карантината на територията на община Вършец са образувани 4 /четири/ досъдебни производства.

2. За осигуряване на адекватна и навременна помощ за закупуване на храна, лекарства и други стоки от първа необходимост на възрастни хора, лица в неравностойно положение, лица с увреждания в община Вършец е определен координатор, на който може да се обаждат нуждаещите се от помощ - телефон за контакт 0879220354.

Посещенията по домовете се извършва от двама служители на община Вършец - Боряна Василева Иванова и Венислав Янков Младенов – инспектори. 3. Община Вършец ще предприеме действия за освобождаване от наем за периода на извънредното положение търговските обекти в населените места на общината, засегнати от противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID 19.

Пълния текст на документа можете да видите ТУК.


26.03.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ