СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
 

Новини

ПРЕУСТАНОВЯВА СЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.03.2020 Г. ДО 29.03.2020 Г., ПЪТУВАНЕТО ПО УТВЪРДЕНИТЕ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ НА ОБЩИНСКИЯ АВТОБУС

Съгласно З А П О В Е Д № 102/16.03.2020 г. на Кмета на община Вършец се ПРЕУСТАНОВЯВА ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.03.2020 Г. ДО 29.03.2020 Г. ПЪТУВАНЕТО ПО УТВЪРДЕНИТЕ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ на автобус марка „Ивеко“, модел 35.8.17 с ДК № М 72 – 76 ВК, предоставен за стопанисване и ползване от Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм“, гр.Вършец.

Със заповедта можете да се запознаете ТУК.


16.03.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ