Новини

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ СМЕНИ ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА

Общинска администрация гр. Вършец уведомява заинтересованите лица, че обслужващата банка на община Вършец е променена от „ИНВЕСТБАНК” АД на "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД

Новата банкова сметка, по която се плащат всички местни данъци и такси е :

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
IBAN: BG 08 UBBS 800 284 543 036 10
BIC: UBBS BGSF
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, клон „ВЪРШЕЦ“


   НАИМЕНОВАНИЕ НА БИН /КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ"

   ЕЛЕКТРОННА СПРАВКА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ/СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ

   Заповед по чл.63, ал.2 от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ относно видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ на територията на община Вършец, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци.

   План - сметка на ТБО за 2020 г.


06.03.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ