ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 2018 ГОДИНА

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 2019 ГОДИНА

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 2020 ГОДИНА

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 2021 ГОДИНА

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 2022 ГОДИНА

  СЪОБЩЕНИЕ

  ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


©2008 Община ВЪРШЕЦ