Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Сдружение „Местна инициатива за Вършец“

Сдружение „Местна инициатива за Вършец“ спечели проект No CB007.2.12.068 „Туризъм и футуризъм”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия. Договорът бе връчен на г-жа Татяна Петрова, Председател на Сдружението, на официална церемония, която се проведе на 16 май 2019 г. в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - гр. София.

Сдружение „Местна инициатива за Вършец“ е водещ партньор и ще изпълнява проекта съвместно с „Туристическа организиция Сокобаня“, гр. Сокобаня, Сърбия. Развитието на туризма в трансграничния регион ще бъде подкрепено чрез създаване на маркетингова стратегия за трансграничния туристически район Сокобаня-Вършец с акцент върху новите промоционални инструменти, като мобилни и интернет приложения.

Създаването на съвместно мобилно приложение за територията на Вършец и Сокобаня ще представи възможностите за спа, уелнес, културен, спортен и еко туризъм и ще даде възможност на предприемачите в туристическия сектор на Вършец и Сокобаня да взаимодействат чрез електронни инструменти със своите потребители на туристически услуги. Общите ползи ще повишават туристическата привлекателност на региона и туристическия трафик, което ще има положително социално-икономическо въздействие от двете страни на границата. Реализацията на проекта ще допринесе за развитието на съвместни туристически услуги, повишаване на уменията, разработване промоционални и маркетингови програми в подкрепа на на устойчивото развитие и увеличаване на заетостта в трансграничния район.

Дейностите, предвидени в рамките на проекта са:

Анализ и оценка на съвременни иновативни техники за туристическа анимация и възможности за тяхното прилагане; Проучване идентифицирането и цифровизацията на доставчици на туристически продукти и услуги – Вършец; Проучване на идентификацията и дигитализацията на доставчиците на туристически продукти и услуги – Сокобаня; Разработване на Стратегия за устойчиво развитие на туризма на Сокобаня; Разработване на софтуерен код за уеб приложение на цифрова система за туристическа информация; Разработване на софтуерен код за мобилно приложение "Туристически пътеводител Сокобаня-Вършец"; Видеоуроци за работа с новите електронни инструменти; Разработване на Маркетингова стратегия на туристическа дестинация Сокобаня-Вършец; Обучение на предприемачи "Използване на електронни инструменти и приложения в съвременния бизнес"; Пресконференции. Обща стойност на проекта – 190 746, 78 евро, бюджет за българския партньор - 97 467, 72 евро.

Срок за изпълнение на проекта – 12 месеца.

Тази публикация е направена по Проект No CB007.2.12.068 „Туризъм и футуризъм”, Договор No РД-02-29-92/16.05.2019 г. с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение „Местна инициатива за Вършец“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

©2008 Община ВЪРШЕЦ