Подписан нов договор за безвъзмездно финансиране на община Вършец Община Вършец спечели проект No CB007.2.12.034 „Подобряване на зимното туристическо предлагане в общините Сокобаня и Вършец”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия.

Договорът бе връчен на кмета на община Вършец инж. Иван Лазаров на специална церемония, която се проведе на 16 май 2019 г. в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - гр. София.

Община Вършец е водещ партньор и ще изпълнява проекта съвместно с община Сокобаня, Сърбия.

Проектът ще подкрепи устойчивото използване на общото културно и природно наследство на Вършец и Сокобаня в рамките на туристическа концепция за трансгранично сътрудничество чрез съвместна промоция, иновативни мултимедийни инструменти, осведоменост и културен обмен.

Проектът ще създаде и развие общ туристически продукт “Зимна трансгранична обиколка“ и модерна, новаторска, интерактивна платформа за популяризиране и валоризиране на трансграничното наследство от Вършец-Сокобаня;

Дейности, предвидени в рамките на проекта:

1. Провеждане на „Зимно събитие за културен туризъм във Вършец - Зима, звезди и вино“;

2. Провеждане на „Зимно събитие за спортен туризъм в Сокобаня – Зимна спортна магия“;

3. Развитие на нова туристическа инфраструктура – доставка и монтаж на 10 дървени базарни къщички в гр. Вършец, модерно мултимедийно оборудване;

4. Развитие на нова туристическа инфраструктура – изграждане на ледена пързалка и писта за шейни в Сокобаня;

5. Дейности, свързани с информация и популяризиране на трансграничната дестинация – каталози, рекламни филми и др.

6. Информация и публичност на проекта – пресконференции, информационни материали и др.

Обща стойност на проекта – 197 704 , 52 евро, бюджет за община Вършец – 97 916, 10 евро.

Срок за изпълнение на проекта - 15 месеца.Тази публикация е направена по Проект No CB007.2.12.034 „Подобряване на зимното туристическо предлагане в общините Сокобаня и Вършец”, Договор No РД-02-29-89/16.05.2019 г. с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Вършец и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

©2008 Община ВЪРШЕЦ