инж. ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦРоден на 07.10.1971 г. във Вършец.

Завършва средно образование в ЕСПУ „В. Коларов” гр. Вършец. Завършил висше образование с магистърска степен в Университета по хранителни технологии в гр. Пловдив, с квалификация инженер-технолог в хранително-вкусовата промишленост и специалност "Технология на виното и високоалкохолните напитки".
Допълнителна квалификация по "Създаване на конкурентноспособни стартиращи фирми" от Агенцията за регионално развитие и бизнес център Монтана.
Председател на Общински съвет - Вършец от декември 2009 г. до октомври 2011 г.
Управител на фирма за производство и търговия на вино.
Семеен, с две деца.


ЗА КОНТАКТИ:
Тел.: 09527/22-22,20-02 централа: вътр.22
Е- мейл: kmet_varshets@abv.bg

Приемен ден: ВТОРНИК от 10 до 12 ч.
©2008 Община ВЪРШЕЦ