ПОЛИТИКА ЛИЧНИ ДАННИ


  Вътрешни правила

  Заповед № 273

  Заповед № 525

  Искане за достъп до данни

  Политика за защита на личните данни

  Приложение № 1

  Приложение № 2

  Приложение № 3

  Съобщение за поверителност на личните данни и наличие на съгласие за обработването им

  Съобщение за приложимост на чл. 17 от общия регламент в община Вършец

  БЛАНКА "Заявление за изтриване на лични данни"

  Декларация за съответствие с GDPR

  БЛАНКА "Възражение срещу обработване на лични данни"©2008 Община ВЪРШЕЦ