НАЗАД КЪМ РАЗДЕЛ "ЕКОЛОГИЯ"  График за обслужване на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки за 2022 г.


  Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Вършец 2019-2021 г.


  Списък на местата, на които са разположени контейнерите за разделно събиране ЕКОПАК


©2008 Община ВЪРШЕЦ