Р Е Г И С Т Ъ Р

 НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪРШЕЦ

 

Вх. № на декларацията

Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Име и фамилия

Длъжност

9400-1369/

11.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Даниела Тодорова

Секретар

9400-1398/

11.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Анна Тачкова

Специалист „Проекти“

9400-1463/

15.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Антон Тошев

Директор Дирекция „Специализирана администрация“

9400-1442/

14.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Благовест  Драгиев

Специалист „ТКДП“

9400-1406/

11.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Вера  Илиева

Главен специалист „ТКДП“

9400-1420/

14.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Галя Петрова

Специалист „ГС и ЕСГРАОН

9400-1419/

14.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Геновева Георгиева - Петрова

Главен специалист „ГС и ЕСГРАОН“

9400-1439/

14.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Георги Аврамов

Старши специалист „ГрЗ и Сигурност“

9400-1429/

14.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Даниела Лилова

Специалист „Туризъм“

9400-1402/

11.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Даниела Николова

Главен специалист „Човешки ресурси и Личен състав

9400-1405/

11.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Даниела Андреева

Специалист „Деловодител“

9400-1408/

11.5.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Дарина Дамянова

Главен специалист „РК“

9400-1423/

14.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Димитрина Георгиева

Специалист „Земеделие, гори и екология“

9400-1538/

15.05.2018

Чл. 35,ал.1, т.2

Евелина Николова

Главен експерт „Информационно обслужване“

9400-1404/

11.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Елка Исаева

Специалист „Деловодство

9400-1437/

14.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Ива Иванова

Специалист „Данъци“

9400-1441/

14.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Ива Маджарова

Счетоводител

9400-1403/

11.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Ивайло Георгиев

Специалист „НСРК“

9400-1407/

11.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Ивайло Илиев

Старши счетоводител

9400-3946/

30.11.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Иван Кръстев

Изпълнител - шофьор на лек автомобил

9400-1428/

14.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Иван Павлов

Специалист „Координатор“

9400-1436/

14.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Иван Първанов

Главен специалист „НСРК“

9400-1397/

11.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Костадинка Денкова

Главен инженер

9400-1401/

11.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Красимира Тачева

Директор Дирекция „ОА“ и гл. счетоводител

9400-1422/

14.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Лиляна Даскалова

Специалист „Общинска собственост“

9400-1430/

14.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Любомир Спасов

Специалист „Информационни технологии“

9400-1396/

11.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Мирослава Бърборска

касиер

9400-2169/

05.07.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Огнян Йорданов

Специалист „Информационни технологии“

9400-1421/

14.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Петя Петкова

Старши юрисконсулт и УОС

9400-1786/

07.06.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Пламен Стоянов

Главен архитект

9400-1803/

11.06.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Светлана Гайдарска

Длъжностно лице по защита на личните данни

9400-1433/

14.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Светослав Давидов

Директор ОП "Общински дейности и туризъм"

9400-1399/

11.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Силвия Мачорска

Специалист „Инспектор“

9400-1449/

14.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Спас Зарчев

Специалист „Връзки с обществеността“

9400-1445/

14.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Таня Господинова

Счетоводител

9400-1726/

05.06.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Татяна Давидова

Управител

9400-3918/

27.11.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Тимка Василева

Специалист "Регулация и кадастър"

9400-1400/

11.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Цветелина Крумова

Специалист „Социални дейности и касиер“

 

Р Е Г И С Т Ъ Р

НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ

НА КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

 

Вх. № на декларацията

Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Име и фамилия

Длъжност

9400-1446/

14.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Анелия Давидова

Кметски наместник с. Стояново

9400-1438/

14.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Божидар Василев

Кметски наместник с. Горна Бела Речка

9400-1431/

14.05.2018

Чл.35, ал.1, т.2

Валери Милчев

Кметски наместник  с. Долна Бела Речка

 

©2008 Община ВЪРШЕЦ