Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНСПИ - Общинска администрация, Вършец

Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал.1, т.2 във връзка с §2, ал.2, т.1 от ДР от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

Име, Фамилия Месторабота Длъжност Част II: Интереси
Анна ТачковаОбщинска администрация – ВършецСпециалист „Проекти“ВИЖ
Антон ТошевОбщинска администрация – ВършецДиректор Дирекция „СА“, ст. Юрисконсулт и УОСВИЖ
Благовест ДрагиевОбщинска администрация – ВършецГл. специалист „ТКДП“ВИЖ
Вера ИлиеваОбщинска администрация – ВършецГл. специалист „ТКДП“ВИЖ
Габриела МинчеваОбщинска администрация – ВършецУправителВИЖ
Геновева Георгиева – ПетроваОбщинска администрация – ВършецГл. специалист „ГС . и ЕСГРАОН“ВИЖ
Георги АврамовОбщинска администрация – ВършецСт. специалист „ГрЗ и сигурност“, спец. „ЗГ и Екология“ВИЖ
Даниела АндрееваОбщинска администрация – ВършецСпециалист „Деловодство“ВИЖ
Даниела ЛиловаОбщинска администрация – ВършецСпециалист „Туризъм“ВИЖ
Даниела НиколоваОбщинска администрация – ВършецГлавен специалист „Човешки ресурси и личен състав“ВИЖ
Даниела ТодороваОбщинска администрация – ВършецСекретарВИЖ
Елка ИсаеваОбщинска администрация – ВършецСпециалист „Деловодство“ВИЖ
Ива ИвановаОбщинска администрация – ВършецСпециалист „Данъци“ВИЖ
Ива МаджароваОбщинска администрация – ВършецСчетоводителВИЖ
Ивайло ГеоргиевОбщинска администрация – ВършецСпециалист „НСРК“ВИЖ
Ивайло ИлиевОбщинска администрация – ВършецСтарши счетоводителВИЖ
Иван ПървановОбщинска администрация – ВършецГлавен специалист „НСРК“ВИЖ
Костадинка ДенковаОбщинска администрация – ВършецГлавен инженерВИЖ
Красимира ТачеваОбщинска администрация – ВършецДиректор Дирекция „ОА“ и гл. счетоводителВИЖ
Лиляна ДаскаловаОбщинска администрация – ВършецСпециалист „Общинска собственост“ВИЖ
Мирослава БърборскаОбщинска администрация – ВършецКасиерВИЖ
Огнян ЙордановОбщинска администрация – ВършецСпециалист „Информационни технологии“ВИЖ
Паулина ЙордановаОбщинска администрация – ВършецСпециалист „Земеделие, гори и екология“ВИЖ
Сашка ТашеваОбщинска администрация – ВършецСпециалист „ГС . и ЕСГРАОН“ВИЖ
Светослав ДавидовОбщинска администрация – ВършецДиректорВИЖ
Силвия МачорскаОбщинска администрация – ВършецСпециалист „Инспектор“ВИЖ
София ЯневаОбщинска администрация – ВършецСт. Юрисконсулт УОСВИЖ
Спас ЗарчевОбщинска администрация – ВършецСпециалист Връзки с общественосттаВИЖ
Таня ГосподиноваОбщинска администрация – ВършецСчетоводителВИЖ
Татяна ПетроваОбщинска администрация – ВършецСътрудник по управление на Европейски проекти и програмиВИЖ
Цветелина КрумоваОбщинска администрация – ВършецСпециалист „Социални дейности и касиер“ВИЖДекларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНСПИ - Кметски наместници, общ. Вършец

Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал.1, т.2 във връзка с §2, ал.2, т.1 от ДР от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

Име, Фамилия Месторабота Длъжност Част II: Интереси
Валери МилчевОбщинска администрация – ВършецКметски наместник с. Долна Бела Речка и с. Горна Бела РечкаВИЖ
Валери МишовОбщинска администрация – ВършецКметски наместник с. Горно ОзировоВИЖ
Валери ТодоровОбщинска администрация – ВършецКметски наместник с. ЧеркаскиВИЖ
Иван КаменовОбщинска администрация – ВършецКметски наместник с. ДраганицаВИЖ
Иван ПавловОбщинска администрация – ВършецКметски наместник с. СтояновоВИЖ
©2008 Община ВЪРШЕЦ