Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНСПИ - Общинска администрация, Вършец

Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал.1, т.2 във връзка с §2, ал.2, т.1 от ДР от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

Входящ номер и Дата Част I: Имущество Входящ номер и Дата Част II: Интереси Име, Фамилия Месторабота Длъжност
9400-838/ 08.05.202077778922EB9400-838-(1)/ 08.05.20209E89B0F0Анна ТачковаОбщинска администрация – ВършецСпециалист „Проекти“
9400-1218/ 10.06.20205D4D879A9400-1218-(1)/ 10.06.2020ED0A92B2Антон ТошевОбщинска администрация – ВършецДиректор Дирекция „СА“, ст. Юрисконсулт и УОС
9400-885/ 15.05.2020544А7А4А9400-885-(1)/ 15.05.2020F7CC121BБлаговест ДрагиевОбщинска администрация – ВършецГл. специалист „ТКДП“
9400-833/ 08.05.2020C7F3E56C9400-833-(1)/ 08.05.2020299E3BFDВера ИлиеваОбщинска администрация – ВършецГл. специалист „ТКДП“
9400-2483/ 04.09.2020C4A650AF9400-2483-(1)/ 04.09.202089C2B3C5Габриела МинчеваОбщинска администрация – ВършецУправител
9400-929/ 19.05.20202018015F9400-929-(1)/ 19.05.20208C704DC8Геновева Георгиева – ПетроваОбщинска администрация – ВършецГл. специалист „ГС . и ЕСГРАОН“
9400-870/ 13.05.2020CA0D4F459400-870(1)/ 13.05.2020FFE94E0Георги АврамовОбщинска администрация – ВършецСт. специалист „ГрЗ и сигурност“, спец. „ЗГ и Екология“
9400-782/ 30.04.20203DA64A8C9400-782-(1)/ 30.04.2020743B1F54Даниела АндрееваОбщинска администрация – ВършецСпециалист „Деловодство“
9400-782/ 13.05.202006A10CE39400-782-(1)/ 13.05.20200F4EAAC4Даниела ЛиловаОбщинска администрация – ВършецСпециалист „Туризъм“
9400-837/ 08.05.2020E7D87E8C9400-837-(1)/ 08.05.202066A45002Даниела НиколоваОбщинска администрация – ВършецГлавен специалист „Човешки ресурси и личен състав“
9400-1061/ 02.06.20203F7BE0D19400-1061-(1)/ 02.06.2020821Е4876Даниела ТодороваОбщинска администрация – ВършецСекретар
9400-781/ 30.04.2020EZEZ406F9400-781-(1)/ 30.04.2020C73673A5Елка ИсаеваОбщинска администрация – ВършецСпециалист „Деловодство“
9400-869/ 13.05.2020EAE47C619400-869-(1)/ 13.05.2020A79A6AB3Ива ИвановаОбщинска администрация – ВършецСпециалист „Данъци“
9400-868/ 13.05.2020B61186319400-868-(1)/ 13.05.2020078A4458Ивайло ГеоргиевОбщинска администрация – ВършецСпециалист „НСРК“
9400-868/ 08.05.20207A23A3A89400-868-(1)/ 08.05.2020F4D44E62Ивайло ИлиевОбщинска администрация – ВършецСтарши счетоводител
9400-1117/ 05.06.20203228Е66С9400-1117-(1)/ 05.06.202047CE1A59Иван КръстевОбщинска администрация – ВършецИзпълнител „Шофьор, лек автомобил до 9 места“
9400-1209/ 10.09.2020А6Е01ЕА99400-1209-(1)/ 10.09.2020Б2391А72Иван ПавловОбщинска администрация – ВършецСпециалист Координатор
9400-866/ 13.05.20204750490A9400-866-(1)/ 13.05.2020770D71FBИван ПървановОбщинска администрация – ВършецГлавен специалист „НСРК“
9400-864/ 12.05.202016F67C3B9400-864-(1)/ 12.05.20208EB2A590Костадинка ДенковаОбщинска администрация – ВършецГлавен инженер
9400-836/ 08.05.2020D59F77E29400-836-(1)/ 08.05.20200D51DCC0Красимира ТачеваОбщинска администрация – ВършецДиректор Дирекция „ОА“ и гл. счетоводител
9400-1097/ 03.06.20200E2EC28C9400-1097-(1)/ 03.06.2020C4A0891FЛиляна ДаскаловаОбщинска администрация – ВършецСпециалист „Общинска собственост“
9400-821/ 07.05.2020C8CA58329400-821-(1)/ 07.05.20209BE60524Мирослава БърборскаОбщинска администрация – ВършецКасиер
9400-847/ 11.05.2020581A1DD29400-847-(1)/ 11.05.2020B61A678AОгнян ЙордановОбщинска администрация – ВършецСпециалист „Информационни технологии“
9400-2631/ 18.09.2020DA8DA1139400-2631-II/ 18.09.2020  BEB8E7F3Паулина ЙордановаОбщинска администрация – ВършецСпециалист „Земеделие, гори и екология“
9400-871/ 13.05.2020030400Е49400-871-(1)/ 13.05.20209DFC2076Сашка ТашеваОбщинска администрация – ВършецСпециалист „ГС . и ЕСГРАОН“
9400-1114/ 06.06.202092CB18679400-1114-(1)/ 06.06.2020E2B4E1D8Светослав ДавидовОбщинска администрация – ВършецДиректор
9400-896/ 18.05.2020Е59033D29400-896-(1)/ 18.05.2020D3C3E8B7Силвия МачорскаОбщинска администрация – ВършецСпециалист „Инспектор“
9400-119/ 22.01.202011F95FF59400-119-(1)/ 22.01.20205C21CAC2София ЯневаОбщинска администрация – ВършецСт. Юрисконсулт УОС
9400-883/ 15.05.2020DFEBD7109400-883-(1)/ 15.05.2020DCE0E923Спас ЗарчевОбщинска администрация – ВършецСпециалист Връзки с обществеността
9400-835/ 08.05.2020D9CE8EB69400-835-(1)/ 08.05.20206F6CD4DFТаня ГосподиноваОбщинска администрация – ВършецСчетоводител
9400-875/ 14.05.2020687711EC9400-875-(1)/ 14.05.20203B3DEDBFТатяна ПетроваОбщинска администрация – ВършецСътрудник по управление на Европейски проекти и програми
9400-1067/ 02.06.202078CA20B79400-1067-(1)/ 02.06.202099EE06F5Цветелина КрумоваОбщинска администрация – ВършецСпециалист „Социални дейности и касиер“Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНСПИ - Кметски наместници, общ. Вършец

Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал.1, т.2 във връзка с §2, ал.2, т.1 от ДР от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

Входящ номер и Дата Част I: Имущество Входящ номер и Дата Част II: Интереси Име, Фамилия Месторабота Длъжност
9400-1291/ 12.06.2020CE88A1C19400-1291-(1)/ 12.06.2020D90713E8Анелия КрумоваОбщинска администрация – ВършецКметски наместник с. Стояново
9400-1028/ 29.05.2020CA40389E9400-1028-(1)/ 29.05.2020C3F8D1A0Божидар ВасилевОбщинска администрация – ВършецКметски наместник с. Горна Бела Речка
9400-1012/ 27.05.20209371B71C9400-1012-(1)/ 27.05.2020DC4EDD0CВалери МилчевОбщинска администрация – ВършецКметски наместник с. Долна Бела Речка
9400-1244/ 11.06.2020223D8B0F9400-1244-(1)/ 11.06.20200A900424Валери МишовОбщинска администрация – ВършецКметски наместник с. Горно Озирово
9400-1146/ 05.06.2020F962164B9400-1146-(1)/ 05.06.202056C91171Валери ТодоровОбщинска администрация – ВършецКметски наместник с. Черкаски
9400-3322/ 16.11.20206EF4721A9400-3322-(1)/ 06.11.2020ECB18CC3Иван КаменовОбщинска администрация – ВършецКметски наместник с. Драганица
©2008 Община ВЪРШЕЦ