ПЕТЪР ГАНЧЕВ СТЕФАНОВ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТРоден на 09.10.1974 г.

Завършва средно образование в ЕСПУ „Кл. Охридски” гр. Добрич.
Висше образование с магистърска степен придобива в Икономически университет гр. Варна, специалност „Икономика и управление на търговията”.
Работил е като предприемач.
Семеен, с две деца.

ЗА КОНТАКТИ:
Тел.: 09527/22-22, вътр. 20
Е-мейл: petar.stefanov74@abv.bg

Приемен ден: ВСЕКИ ДЕН от 11 до 12 ч.

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЯНКУЛОВ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТРоден на 01.03.1970 г.

Завършва средно образование в ЕСПУ „Васил Коларов“ – гр. Вършец.
Висше образование с магистърска степен придобива в Техническия университет – гр. София, специалност „Технология на машиностроенето и металорежещите машини”.

ЗА КОНТАКТИ:
Тел.: 09527/22-22, вътр. 24
Е-мейл: gyankulov@yahoo.com

Приемен ден: ВСЕКИ ДЕН от 11 до 12 ч.
©2008 Община ВЪРШЕЦ