ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 г.Обявление за набиране на преброители, контрольори и придружители за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година

Община Вършец стартира процедура по набиране на преброители, контрольори и придружители за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Кандидатите трябва да са пълнолетни лица, с минимална степен на завършено образование – средно. С предимство при подбора ще бъдат завършилите висше образование и студентите във висшите учебни заведения, както и участвалите в предходни преброявания.

Необходими документи:

*Кандидатите само за „Придружител“ подават заявление (по образец) и документ, удостоверяващ IBAN.

Документи ще се приемат от 15.09.2020 г. до 16.11.2020 г. в сградата на Община Вършец, Център за административно обслужване (ЦАО), всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч.

Общинска преброителна комисия за Община Вършец ще осъществи подбор на преброители, контрольори и придружители, както и на необходимия брой резерви до 20.11.2020 г.

Списък на одобрените кандидати ще бъде публикуван на официалния сайт на Община Вършец, секция „Преброяване 2021“ и обявен на информационно табло пред ЦАО в сградата на Община Вършец.

©2008 Община ВЪРШЕЦ