ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016 Г.


45  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ЧРЕЗ „ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ“ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ“


▣  Решение за откриване на процедура /качено на 30.10.2019г. 16:00ч./

▣  Обявление /качено на 30.10.2019г. 16:00ч./

▣  Указания и документация /качено на 30.10.2019г. 16:00ч./

▣  еЕЕДОП (zip архив) /качено на 30.10.2019г. 16:00ч./

▣  Образци № 1 - № 4 /качено на 30.10.2019г. 16:00ч./

▣  Планово задание ОУПО Вършец (zip архив) /качено на 30.10.2019г. 16:00ч./

▣  Протокол № 1 /качено на 26.02.2020г. 15:00ч./

▣  Съобщение за отваряне на ценови оферти /качено на 08.04.2020г. в 15:16ч./

▣  Протокол № 2 /качено на 04.06.2020г. 12:20ч./

▣  Протокол № 3 /качено на 04.06.2020г. 12:20ч./

▣  Решение /качено на 04.06.2020г. 12:20ч./

▣  Договор за обществена поръчка /качено на 15.07.2020г. 16:00ч./

▣  Обявление за възложена поръчка /качено на 15.07.2020г. 16:00ч./

▣  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
©2008 Община ВЪРШЕЦ